Wydawnictwo

Nasze publikacje

Dla ułatwienia zdawania egzaminów kwalifikacyjnych już w 1996r. opracowaliśmy, dzięki pomysłowi naszych członków, zbiory przepisów i norm urządzeń energetycznych, które zostały wydane już w wielotysięcznym nakładzie. Przepisy są na bieżąco aktualizowane i sprzedawane z powodzeniem przez wszystkie oddziały na terenie całego kraju.

 • Kurs przygotowawczy. Egzamin kwalifikacyjny Grupa I
 • Prace kontrolno pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych.  Grupa 1 Urządzenia , instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV.
 • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa I Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 
                - stan prawny   luty 2020 r.
 • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
                   - stan prawny styczeń 2020 r.
 • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
                  - stan prawny kwiecień 2020 r.

     Zamawiam publikacje

Druki wniosków na egzamin: Protokoły zespołu egzaminacyjnego: Druki wniosków i protokoły zespołu egzaminacyjnego:
WD1 PD1 WD1 i PD1
WD2 PD2 WD2 i PD2
WD3 PD3 WD3 i PD3
WE1 PE1 WE1 i PE1
WE2 PE2 WE2 i PE2
WE3 PE3 WE3 i PE3

Prosimy drukować na jednej kartce obie strony.