Doradztwo i ekspertyzy

Opracowania, ekspertyzy, doradztwo

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu poleca usługi w zakresie:

  • doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,
  • organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych,
  • opracowania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,
  • ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej, opracowania analiz techniczno- ekonomicznych,
  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • opracowania audytów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,
  • opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,
  • wykonywania opracowań związanych z termowizją rurociągów cieplnych i obiektów energetycznych, umowa o współpracę z Instytutem Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.

Ekspertyzy energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków opracowane przez naszych ekspertów są bardzo cenione na rynku.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w naszym Oddziale przez:

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "SPE" Spółka z o.o.   Rok założenia 1999

NIP 796-23-14-478     Regon 671966020       KRS 324717

Konto :  Getin Noble  Bank S.A.  N59 1560 0013 2354 0485 9000 0001

Centrum szkolenia i usług energetycznych

Oddział w Radomiu
26-600Radom, ul. Żeromskiego 84a
tel. (048) 345-52-31, fax (048) 345-52-73
e-mail: radom@spe.org.pl

 Poniżej podajemy adresy Centrów Szkolenia i Usług Energetycznych Stowarzyszenia Polskich Energetyków w Radomiu.

 ODDZIAŁ W RADOMIU
26-600RADOM, UL. ŻEROMSKIEGO 84a
tel. (048) 34 55 231
te. 602442807


 Centra Szkolenia i Usług:
Centrum Szkolenia i Usług Energetycznych
20-322Lublin, ul. Lotnicza 3
tel./fax (081) 746 24 21


 Centrum Szkolenia i Usług Energetycznych
21-500Biała Podlaska, ul. Narutowicza 40
tel./fax (083) 343 65 71, 343 40 45
tel. 602196885


 Centrum Szkolenia i Usług Energetycznych
25-312Kielce, ul. Warszawska 34
tel. (041) 342 58 98
tel. 604384826


Centrum Szkolenia i Usług Energetycznych

27-600 Sandomierz

tel. 0603840338

Druki wniosków na egzamin: Protokoły zespołu egzaminacyjnego: Druki wniosków i protokoły zespołu egzaminacyjnego:
WD1 PD1 WD1 i PD1
WD2 PD2 WD2 i PD2
WD3 PD3 WD3 i PD3
WE1 PE1 WE1 i PE1
WE2 PE2 WE2 i PE2
WE3 PE3 WE3 i PE3

Prosimy drukować na jednej kartce obie strony.