Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Oddział w Radomiu

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996 r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Pierwsze zebranie członków założycieli odbyło się 14 lutego 1996 r. w Radomiu. 20 lutego 1996 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

W pierwotnych założeniach miało to być stowarzyszenie o charakterze lokalnym, skupiające energetyków z Radomia, Kielc, Lublina, Tarnobrzega oraz Białej Podlaskiej. W miastach tych utworzono niemalże natychmiast Centra Szkoleń i Usług Energetycznych, które funkcjonują do dziś rozbudowując swą bazę i zaplecze. W miastach tych zdobywamy nowych zwolenników i członków. Obserwując duże zainteresowanie ze strony energetyków naszym stowarzyszeniem, które reprezentuje interesy całej branży energetycznej, po serii rozmów i spotkań z przedstawicielami SWIE, doprowadziliśmy do utworzenia oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Stowarzyszenie zaczęło przybierać ramy ogólnokrajowe. Powstała sytuacja zrodziła potrzebę zwołania Walnego Zebrania Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych, które odbyło się 20 marca 1998 r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Tam też członkowie założyciele z Radomia utworzyli oddział SWIE w Radomiu i wybrali swoje władze.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002 r. w Dobczycach dokonano zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz dokonano zmian w statusie w taki sposób, by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.

Od 15 października 2002 r. (data wpisu zmiany do rejestru sądowego) nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

fundacja

mae

rachunki

Oddziały

Od 15 października 2002 r. nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Istnieje 17 oddziałów naszego stowarzyszenia, a liczba członków przekroczyła 2500.

Energetycy

Oddział nasz dysponuje wykwalifikowaną kadrą fachowców we wszystkich branżach energetycznych, tzn. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników, mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w branży energetycznej.

specjalista

pracownik

Audyty

Dużym osiągnięciem zakończył się w naszym oddziale w listopadzie 2004 r. pierwszy audyt przeprowadzony przez PCBC, który doprowadził do uzyskania certyfikatu PN EN ISO 9001 : 2001. Opracowane i wdrożone procedury systemu zarządzania jakością pozwolą nam podnieść poziom świadczonych usług.

Pomoc dla członków

Status naszego stowarzyszenia zezwala na udzielanie pomocy członkom będącym w trudnej sytuacji materialnej, oddział skorzystał z takiej możliwości udzielając kilku zapomóg finansowych.

ekipa

Koledzy energetycy!

Jedną z form działalności Stowarzyszenia Polskich Energetyków jest wymiana poglądów i dzielenie się w gronie energetyków swoimi osiągnięciami i zamierzeniami. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich naszych sympatyków do wstępowania w szeregi SPE. Tylko wspólnym działaniem doprowadzimy do uznania Stowarzyszenia Polskich Energetyków przez władze centralne jako władnego do wypowiadania się w sprawach polskiej energetyki.

Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu w partnerstwie z Case-Doradcy Sp. z o.o., Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. oraz Krajową Izbą Gospodarczą Efektywności Energetycznej otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu: "Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny". Projekt był realizowany od 01.01.2016 do 30.06.2017.

NAPISZ DO NAS

Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Radomiu

Oddział Radom

ul. Żeromskiego 84a
26-600 Radom

tel.: (048) 381-51-82, 381- 52-31
fax (048) 381-52-73    
e-mail: radom@spe.org.pl