Sprawy członkowskie

Sprawy członkowskie

Zarząd Oddziału SPE w Radomiu zwraca się do członków Oddziału z apelem o zapłacenie zaległych składek członkowskich.

Zgodnie z §25 pkt 2 Statutu Zarząd Oddziału zobowiązany jest do skreślenia z listy członków zalegających ze składką powyżej 18 miesięcy a po upływie 12 miesięcy podjąć działania wyjaśniające.

Pomimo wielokrotnych monitów ze strony członków Zarządu, dyrektorów Centrów szkolenia i Usług Energetycznych oraz osób wprowadzających do Stowarzyszenia zmuszeni byliśmy do skreślenia w miesiącu grudniu 2009 r. 63 naszych członków, w dniu 28 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału SPE w Radomiu zmuszeni byliśmy zapisami statutu do skreślenia z listy członków aż 196 osób zalegających ze składkami powyżej 18 miesięcy.

Jednocześnie przypominamy , że składka członkowska nie uległa zmianie i wynosi w dalszym ciągu 3 zł miesięcznie, składki mogą być opłacane w siedzibie Oddziału, w Centrach Szkolenia i Usług Energetycznych , przekazem lub przelewem

Składki mogą być opłacane na miejscu lub na konto Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział w Radomiu:

Getin Noble Bank S. A.  80 1560 0013 2354 0466 0000 0003


W 2018 roku Stowarzyszenie Energetyków Polskich organizuje wyjazdy szkoleniowe:

do krainy Basków 09-16.09.2018

Na Rodos 18-25 . 06.2018