Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 r. istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych  BHP  dla pracowników administracyjno biurowych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami w formie samokształcenia kierowanego.

 

Koszt szkolenia wynosi:

-  dla pracowników administracyjno biurowych - 49 zł plus  VAT (23%)

-  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 89 zł plus VAT (23%)

Usługa będzie zrealizowana w taki sposób, że:

  1. Po dokonaniu opłaty za szkolenie ( stawki jak wyżej razy ilość uczestników) przekażemy Państwu login i hasło do platformy oraz instrukcję postępowania

  2. Uczestnik ma obowiązek rozpocząć szkolenie bez zbędnej zwłoki.

  3. Czas dostępu do wykupionego szkolenia wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia prezentacji szkoleniowej. Po tym okresie dostęp do szkolenia automatycznie wygaśnie, niezależnie od stopnia zaawansowania nauki.

  4. Po ukończeniu szkolenia i rozwiązaniu końcowego testu wiedzy Uczestnik otrzyma poprzez pocztę elektroniczną e – zaświadczenie potwierdzające zakończenie nauki.

  5. Po ukończeniudostarczymy Państwu  dokumentację papierową zgodną z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy.

    1. Warunkiem niezbędnym do wykonania usługi jest posiadanie przez Klienta sprzętu komputerowego: komputer z dostępem do Internetu, łącze o minimalnej przepustowości 512 kB/s, słuchawki lub głośniki, monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.

    2. Klient nie ma prawa do dalszej dystrybucji, rozpowszechniania, nagrywania, kopiowania i publicznego odtwarzania wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na platformie elearningowej.

 

 Szkolenia okresowe online