Udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks Pracy z dnia 7 maja 2009 r. art. 209 pracodawca obowiązany jest do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Program szkolenia - pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 1. Nagłe zatrzymanie krążenia

 2. Zasłabnięcia

 3. Astma, padaczka, zawał

 4. Skręcenia, zwichnięcia

 5. Rany i krwotoki

 6. Oparzenia

 7. Zabezpieczenie miejsca wypadku komunikacyjnego

 

Program szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników:

 1. Ogólne przepisy przeciwpożarowe

 2. Zadania oraz cele pracodawcy

 3. Zasady przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

 4. Zasady bezpiecznej ewakuacji, korzystania z wyjść awaryjnych

 5. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego

 6. Zasady poruszania się w strefie zadymionej

 7. Wpływ gazów pożarowych na ludzi podczas pożarów

 

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie naszego Oddziału w Radomiu oraz w Centrach Szkolenia i Usług energetycznych w Kielcach, Lublinie i w Białej Podlaskiej lub na terenie zakładów.

 

Koszt szkolenia wynosi 340 zł od osoby , czas trwania szkolenia 8 godzin.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wymagane zaświadczenie upoważniające do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników