Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu poleca usługi w zakresie:

 

  • doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,

  • organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych,

  • opracowania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,

  • ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,opracowania analiz techniczno- ekonomicznych,

  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

  • opracowania audytów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,

  • wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,

  • opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,

  • wykonywania opracowań związanych z termowizją rurociągów cieplnych i obiektów energetycznych, umowa o współpracę z Instytutem Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.

 

Ekspertyzy energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków opracowane przez naszych ekspertów są bardzo cenione na rynku.

 

Działalność gospodarcza prowadzona jest w naszym Oddziale przez:

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych "SPE" Spółka z o.o.   Rok założenia 1999   

 NIP 796-23-14-478     Regon 671966020       KRS 324717

 Konto :  Getin Noble  Bank S.A.  N59 1560 0013 2354 0485 9000 0001